Energetická bilance,
proč je naše síť jediná skutečně zelená.cz

Výroba:
ve FVE Dobré Pole u Vitic za rok 2014
12,46 MWh
ve FVE Dobré Pole u Vitic za rok 2014
3,78 MWh
ve FVE Dobré Pole u Vitic za rok 2014
20,20 MWh
Celková výroba elektrické energie ve zdrojích společnosti TECHart systems s.r.o.
36,44 MWh
Spotřeba technologií:

Centrální bod D.P. technologie sítě

25,67 MWh

Na Magistrále

0,62 MWh

Dr. Horákové

2,61 MWh

Sokolovna Zásmuky

2,90 MWh

H. Chvatliny

0,29 MWh

Ždánice

0,90 MWh

Celková spotřeba na hlavních bodech

32,99 MWh

Odhad spotřeby na Last Mile a klienti

3 MWh

Celková spotřeba za rok 2014
36 MWh

Tudíž můžeme konstatovat, že na provoz celé sítě používáme skutečně jen zelenou energii vyrobenou z OZE a přispíváme tím k environmentálnímu principu soužití na této planetě.