Specifikace služeb (tarifů)

Tarif
Maximální rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální dostupná rychlost
Měsíční paušál od 1.1.2023
stahování
odesílání
stahování
odesílání
stahování
odesílání
GREEN 20
20 Mbit/s
10 Mbit/s
12 Mbit/s
6 Mbit/s
6 Mbit/s
3 Mbit/s
329 Kč
GREEN 50
50 Mbit/s
30 Mbit/s
30 Mbit/s
18 Mbit/s
15 Mbit/s
9 Mbit/s
529 Kč
GREEN 70
70 Mbit/s
30 Mbit/s
42 Mbit/s
18 Mbit/s
21 Mbit/s
9 Mbit/s
529 Kč
GREEN 100
100 Mbit/s
50 Mbit/s
60 Mbit/s
30 Mbit/s
30 Mbit/s
15 Mbit/s
529 Kč
GREEN 250
250 Mbit/s
100 Mbit/s
150 Mbit/s
60 Mbit/s
75 Mbit/s
30 Mbit/s
968 Kč

*  Uvedené ceny jsou včetně DPH

Inzerovaná rychlost = maximální rychlost

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě výskytu odchylek je zákazník oprávněný službu reklamovat.