STA + SAT

STA se skládá z anténního systému (stožár + antény), hlavní stanice STA (obsahuje napájecí zdroj, zesilovače a pod.), rozvodu signálu (kabeláž, rozbočovače) a účastnických zásuvek. Systémy STA musí být vždy instalovány odbornou firmou, která je vybavena potřebnými znalostmi, zkušenostmi a měřící technikou. Systémy STA musí splňovat všechny požadavky ČSN EN 50083.

Náklady na vybudování či úpravu STA pro digitální vysílání se vždy odvíjí podle počtu účastnických zásuvek a velikosti objektu. Na každou naší realizaci předem zpracujeme nabídku na základě předchozího průzkumu lokality a potřeb zákazníka.
Instalujeme také menší systémy do rodinných domů včetně satelitů schopných přijímat signál z více družic najednou včetně českých a slovenských kanálů. Jsme partnerem společnosti Skylink.

Satelitní TV Skylink

Naše společnost je partnerem satelitní televizní společnosti Skylink.
Aktuální nabídku programů naleznete zde.
Parametry pro naladění programů Skylink naleznete zde.