Na základě výzvy Českého telekomunikačního úřadu k uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné telekomunikační sítě pod č.j. 13 721/2011-610 společnost TECHart systems s.r.o. V souladu s § 73 zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích oznamuje typy rozhraní, které nabízí pro připojení přístrojů a jejich technické specifikace.

Typy rozhraní používané v síti zelena.cz

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz

 • specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
 • frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5 GHz
 • modulace DSSS ( pro IEEE 802.11b )
 • modulace OFDM ( pro IEEE 802.11g )

Rozhraní Wireless LAN 5 GHz

 • specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
 • frekvenční pásmo: 5.500-5.700 GHz
 • modulace OFDM

Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz

 • frekvenční pásmo: 10.3-10.6 GHz
 • modulace QPSK až kvadraturní stavová modulace 256 QAM

Rozhraní Wireless LAN 11 GHz

 • frekvenční pásmo: licencované 11 GHz
 • modulace QPSK – 32APSK

Rozhraní Wireless LAN 17 GHz

 • specifikace Radiové parametry: ETSI EN 217-1, ETSI EN 302 217-2-1, ETSI EN 302 217-2-2, ETSI EN 301 126-1; EMC: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 55022
 • frekvenční pásmo: 17.1-17.3 GHz
 • modulace QPSK/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024 QAM

Rozhraní Wireless LAN 74/84 GHz

 • specifikace FCC: Part 101 ( 47 CFR Part 101.63 to Part101.147 ); ETSI:RF-EN 302 217, EMC-EN 301 489, Environmental – EN 300 019
 • frekvenční pásmo: 74.125-75.875 GHz/ 84.125-85.875 GHz
 • modulace BPSK

Další služby, které síť ZELENA..cz poskytuje svým zákazníkům:

 • volání pomocí služby VoIP
 • IPTV televize