horizontalni linka

Specifikace služeb (tarifů)Tarif Maximální rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální dostupná rychlost Měsíční paušál
(s DPH)
stahování odesílání stahování odesílání stahování odesílání
GREEN 20 20 Mbit/s 10 Mbit/s 12 Mbit/s 6 Mbit/s 6 Mbit/s 3 Mbit/s 290 Kč
GREEN 50 50 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 18 Mbit/s 15 Mbit/s 9 Mbit/s 484 Kč
GREEN 70 70 Mbit/s 30 Mbit/s 42 Mbit/s 18 Mbit/s 21 Mbit/s 9 Mbit/s 484 Kč
GREEN 100 100 Mbit/s 50 Mbit/s 60 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 15 Mbit/s 484 Kč
GREEN 250 250 Mbit/s 100 Mbit/s 150 Mbit/s 60 Mbit/s 75 Mbit/s 30 Mbit/s 908 Kč

*  Uvedené ceny jsou včetně DPH

Inzerovaná rychlost = maximální rychlost

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě výskytu odchylek je zákazník oprávněný službu reklamovat.