Kutná Hora

Vysílače jsou umístěny: Havířská stezka 139, Šipší a na vodojemu Pták